Vaggans nyhetsbrev våren 2019

Vaggans största utbildningssatsning!

Vaggan har en stor utbildningssatsning under uppbyggnad, den största i stiftelsens 17-åriga historia, i vilken ett starkt team av specialister ingår.

Birgit Rösblad, sjukgymnast samt professor och senior rådgivare vid svenska sjukgymnastförbundet. Birgit har lång erfarenhet av barnhabilitering och hon har även givit ut en bok inom ämnet.

Ann-Christin Eliasson, arbetsterapeut och professor inom barnhabilitering samt forskare inom neuropediatrik på avdelningen för kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Lovisa Verner, logoped och hjälpmedelskonsulent i Region Örebro.

Åse Proder, barnlogoped som arbetar på en logopedavdelning i Alingsås.

Våra fysio- och arbetsterapeuter, Birgit och Ann-Christin, har nyss varit på besök i Litauen för ett första möte med personal på habiliteringscentret för att planera kommande utbildning ihop med dem.


5-års jubileum!

Den 21 maj är det fem år sedan Vaggan startade en liten hjälpmedelscentral i Riga. I första hand för att täcka behovet hos de fyra barnhemmen i Riga. Ryktet spred sig snabbt över Lettland att man kunde få hjälpmedel gratis hos oss!

Idag, fem år senare, täcker vi en stor del av Lettlands behov av hjälpmedel. Från att bara vara inriktade på barn täcker vi även en del ålderdomshem och deras behov. Detta har varit möjligt tack vare de svenska hjälpmedelscentralerna som skänker de hjälpmedel vi behöver. Ända sedan starten har Vaggan stått för löner, utbildning och drift av hjälpmedelscentralen. Efter diskussioner med de sociala myndigheterna i Riga är målet att vår hjälpmedelscentral ska bli en del av den statliga hjälpmedelscentralen. Landets problem är att man bara har råd att täcka 25 % av behovet. En stor del av resten täcker vi.

Detta hade inte varit möjligt utan alla stöd från privatpersoner, företag och våra sponsorer genom åren. Tack!


Som en Saga

Från butiken Som en Saga har Vaggan under många år fått kläder och leksaker som inte sålts. I december upphörde verksamheten och Vaggan fick allt som var kvar, med ett uppskattat värde av 400.000 kr. Största delen fraktades till Jurbarkas, där Vaggan genom Audrone Minikeviciene har kunnat nå ut direkt till behövande familjer.

Ett stort och varmt TACK till butiksägaren
av ”Som en Saga” Mette Swing.

En manlig volontär håller en låda med leksaker.


Gåvor för nästan 3 miljoner kronor till barnhemmen

Under 2018 skickade Vaggan hjälpmedel, hygienartiklar, kläder, leksaker och mycket annat till ett värde av 2 970 000 kr till barnhemmen i Lettland och Litauen!