Om Vaggan

Varje år överges tusentals barn i Litauen och Lettland. Somliga redan som spädbarn, andra efter några år då föräldrarna inte orkar, kan eller klarar av att ta hand om dem.

Många av barnen har medfödda handikapp, och dessvärre är de båda ländernas hantering av funktionshindrade barn mycket bristfällig. Den största orsaken är brist på pengar, men det saknas även kunskap.

Det är här Vaggan kommer in i bilden. Vi samlar in pengar och material så att funktionshindrade och skadade barn slipper bo på institution, samtidigt som vi förmedlar utbildning av föräldrar och sjukvårdspersonal i hanteringen av funktionshindrade och skadade barn.

Först och främst behövs det pengar. Under Bidragsgivare kan du läsa om hur du kan bidra till detta unika projekt.

Om du själv inte har möjlighet att bidra kanske du känner personer eller företag som kan. Hjälp oss gärna genom att förmedla en kontakt. Du når oss alltid på info@vaggan.se

Här kan du läsa mer om våra framsteg i Litauen och vårt arbete i Lettland.

Vaggan i Lettland

Vaggan i Litauen