Om bygget av Habiliteringscentret

Habiliteringscentret är, som vi tidigare berättat, färdigt och de första seminarierna har hållits för personal från hela Litauen. Även småbarnshuset är klart.

Nu började också en renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden för att ge mer plats till behandlingsrum för logopeder, fysioterapeuter osv. Det behövdes eftersom ca 600 barn med funktionshinder får behandling här varje år. Denna byggnation blev klar i maj 2010.