Färg & Konstterapiseminariet 25-26 april i Vilnius

Under 2 intensiva dagar hölls sju olika seminarium för personal från fyra olika barnhem i Vilnius. Syftet med seminariet vara att entusiasmera personalen i sina roller som handledare.

Barnen utvecklar sin identitet och självkänsla genom det fria skapandet och det poängterades att man inte alltid behöver förstå eller tolka det som barn skapar. Deltagarna fick också med sig redskap för att själva kunna som pedagog lära barnen att skapa fritt.

Vaggan har tidigare haft liknande seminarier på Barnhemmen i Riga & Kaunas, men denna gång riktades seminariet till andra barnhem i Litauen.

Stort tack till Tommy Dahl på ColArt som har skänkt materialet till hela seminariet och till Lars Borenius ansvarig konstpedagog inom Vaggan.

fkvilnius1(1).jpg
fkvilnius2(1).jpg