Hjälp för stora och små

Ännu en hjälpsändning på väg. Stor hjälp för både stora och små. Inte minst kompletterat med ett stort lass blöjor som kommit Vaggan tillgodo.