Nästa resa till barnhemmet gör i månadsskiftet september/oktober

Som vanligt onsdag till fredag. Anmäl ditt intresse genom att maila namn och telefonnummer till info@vaggan.se. Din anmälan är inte bindande.