Vaggan fyller 20 år

För två decennier sedan startades Vaggan. Då övergavs tusentals barn varje år i Litauen och Lettland, bara 70 mil från Sverige. Kanske tycker du att det låter helt främmande, som om det handlar om ett annat århundrade.

Vissa barn lämnades redan som spädbarn. Andra efter några år då föräldrarna inte orkade eller klarade av att ta hand om dem.

Många av barnen hade medfödda funktionshinder. Ofta saknades både pengar och
kunskap för att kunna ge dem några som helst möjligheter i livet. Därför hamnade många på barnhem trots att föräldrarna skulle ha kunnat ta hand om dem – om de visste hur och om de hade hjälpmedel.

Det är här som Vaggan kom in i bilden. Vi samlade in pengar och material för att så många barn som möjligt skulle slippa bo på institution. Samtidigt hjälpte vi till med utbildning av föräldrar och sjukvårdspersonal.

Här vill vi berätta om hur allting startade och vad som har hänt under Vaggans första två decennier.

Det är ett resultat att vara stolta över. Barnen har fått det bättre på många sätt. Efter tio år kunde många handikappade barn i Litauen lämna barnhemmet Lopselis och flytta tillbaka hem till sina familjer igen. Nu, efter tjugo år, har de flesta kunnat återvända hem, eller flyttat till familjehem runt om i landet.

Vi som arbetar med Vaggan har som mål att tömma barnhemmen i Baltikum. Men det fortsatta arbetet är minst lika viktigt – att se till att alla dessa barn får de hjälpmedel de behöver och att personal och föräldrar får utbildning.

Tjugoårs redovisning Vaggan

Tjugoårs redovisning Vaggan

Mycket har hänt under dessa 20 år. Läs mer i vår broschyr som berättar om vad Vaggan har åstadkommit tack vare eldsjälar, medarbetare, partners, sponsorer och alla ni som varit med och hjälpt Vaggan att hjälpa.

Tjugoårs redovisning Vaggan (PDF)

Tjugoårs redovisning Vaggan (bläddringsbar PDF)