Fas två.

Från och med 2010 går, som nämnts i nyhetsbrevet, Vaggan projektet in i nästa planerade fas. Själva utbildningscentrat är färdigtbyggt och de första seminarierna har redan hållits i lokalerna. I dessa lokaler skall det utbildas habiliteringspersonal för hela Litauen samt föräldrar som vill ta hem sina handikappade barn. Denna del behöver framför allt pengar till att kunna bjuda in experter från andra länder. Inom den Nordiska sjukvården finns ett stort intresse för att hjälpa till med utbildningen.

För att få habiliteringsdelen att fungera krävs tekniska hjälpmedel till barnen. Tackvare att Hjälpmedelscentral Syd i Stockholm ställer upp får Vaggan begagnade hjälpmedel som vi transporterar till Kaunas. Målet är ett bygga upp en hjälpmedelscentral på barnhemmet eller i dess omedelbara närhet. Just nu bromsas denna del av projektet på grund av Litauens dåliga ekonomi. Vaggan kan inte ensamt bära de kostnader som uppbyggnaden och driften skulle komma att kosta utan idag tillhandahåller vi de hjälpmedel vi får utan exakt anpassning till respektive barn. Det är ändå så att en icke perfekt anpassad rullstol är bättre än ingen alls.

Driften av barnhemmet är den tredje delen. Ingen har väl undgått att de Baltiska ländernas ekonomi är i dåligt skick. För barnhemmet har det inneburit att man tvingats sänka personalens löner. Dessutom har den totala budgeten sänkts med motsvarande 1 miljon svenska kronor. Detta innebär att när man betalt löner och drift så fattas det fortfarande pengar till mat, el, värme osv.

Ett sätt att bidra till Vaggan är att skänka sådant som finns på behovslistan på vår sajt www.vaggan.se ett annat att skänka en slant via vårt plusgiro 902000-9 eller bankgiro 902-0009. Man kan även bli autogirogivare. Blankett finns på sajten.