Färgterapi steg 3 genomfört i Riga

Under oktober genomfördes tredje steget av färgterapiutbildningen i Riga. Som ett delprojekt startar Vaggan i nära samarbete med ColaArt AB en färgterapiutbildning i hela Baltikum. Nästa steg blir att komma igång i Lithauen. Läs mer om projektet här.