Från gammalt till nytt!

År 2002 inledde Vaggan sitt arbete på Lopselis barnhem i Kaunas Litauen. På barnhemmet fanns då ca 120 barn med olika funktionsförändringar men även helt friska barn. I samhället hade man stora problem med att barn övergavs. Mer än 3000 barn per år övergavs av olika anledningar i Litauen vid denna tidpunkt.

Under åren som gått har Vaggan stöttat Lopselis med allt från att betala el och värme till att skänka avancerad medicinsk utrustning.

Så småningom har antalet inlagda barn minskat eftersom föräldrar i större utsträckning kan ha sina barn hemma eftersom dom fått utbildning och tekniska hjälpmedel.

2011 blev Lopselis nationellt habiliterings och rehabiliteringscenter. Det betydde att alla barn som behövde någon form av hjälp för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt passerade Lopselis. Under åren som gått har Vaggan stått för utbildningskostnader med mera. Hjälpmedel har kommit från vår hjälpmedelscentral i Riga.

2021 påbörjades byggnationen av det nya Lopselis nu på Universitetssjukhusets tomt. Vaggan har inte bidragit till själva byggnationen men bidrar med utrustning i olika former. Svenska företag skänker begagnade och nya kontorsmöbler. En skola som skulle läggas ner skänkte ett komplett undervisningsrum med bord, stolar whiteboard mm.


Gamla Lopselis. Enligt vad vi hört blir det troligtvis nu flyktingförläggning för Ukrainska flyktingar.


Byggarbetsplatsen för nya Lopselis.


Bilden är arkitektens bild. Det vita huset är nya Lopselis som ligger kopplat till det bruna huset som är det vanliga barnsjukhuset.


Ritningar av nya Lopselis.