Hjälpmedel till Ukraina

Redan långt före utbrottet av kriget i Ukraina fick vi en förfrågan från om vi kunde skänka hjälpmedel till Ukraina.

Vi skänkte det överskott vi hade mot ett avtal att inga hjälpmedel fick säljas utan endast skänkas.

Bild 1 och 2 visar de sista lasten som gick innan kriget började för ett år sedan.

Bild 3 och 4 visar lagret på hjälpmedelscentralen i Kiev.