Vaggans hjälpmedelscentral invigd i Riga

I fredags den 16 maj invigdes Vaggans Hjälpmedelscentral i Riga. Hjälpmedelscentralen är ett projekt som är en naturlig förlängning på det som Vaggan har byggt upp under mer än 10 år, där vi från början hjälpte till med att renovera och utrusta barnhemmen med vardagliga saker som leksaker, kläder, kök m.m. till att nu rikta in oss på att utbilda och hjälpa till med punktinsatser, som i det här fallet att se till att alla funktionshindrade barn på barnhemmen får de hjälpmedel som behövs! För att kunna hantera alla hundratals olika hjälpmedel har Microsoft sponsrat oss med ett specialbyggt hanteringssystem där vi kan registrera alla hjälpmedel inkl. varje enskild skruv och mutter, utan Microsofts hjälp hade detta aldrig varit möjligt att hantera.

Hjälpmedel Syd och Sodexo hjälpmedel är de partners som idag hjälper oss med stora mängder av begagnade hjälpmedel till barnen i Riga. Vi hoppas att inom er år även ha öppnat ett liknande hjälpmedelscentrum i anslutning till det habiliteringscentrum som håller på att byggas på barnhemmet i Kaunas i Litauen.

Invigningscermonin

invigningceremoni2(1).jpg

Hjälpmedelscentralen

hjalpmedel2(1).jpg

litenrullstolanders(1).jpg