Vaggans nyhetsbrev hösten 2018

I detta nyhetsbrev från Vaggan blir det stort fokus på hjälpmedel. Vaggans ihärdiga arbete med att förbättra livssituationen för de funktionshindrade barnen i Lettland och Litauen har visat stora resultat.

Förutom arbetet med barnhemmen har vi sett till att många barn, men även äldre, fått de hjälpmedel de behöver. Något som, för barnen i dessa länder, varit helt nytt. Tidigare har de fått nöja sig med barnvagnar, bli burna eller rent utav att ligga kvar i sina sängar under större delen av dagen. De hjälpmedelscentraler som vi skapat växer och blir bättre dag för dag.

Vaggans nyhetsbrev hösten 2018

HJÄLPMEDEL FÅR MER PLATS

Hjälpmedelscentralen i Lettland, som fortfarande drivs av Vaggan, har glädjande nog kunnat utöka med 100 m2 mer yta i befintlig byggnad i Riga. Tom Berants, som arbetar på centralen, har skickat lite bilder på hur det nu ser ut med den nya ytan där man bland annat fått bättre plats för patientanpassning av hjälpmedlen.

STÖRRE SPRIDNING AV HJÄLPMEDEL

För att lättare sprida information om hjälpmedel i Litauen har Vaggan under sommaren engagerat Audrone Minikevicine. Ambitionen är att Audrone ska sprida hjälpmedel inte bara genom den statliga hjälpmedelscentralen, initierad av Vaggan, dit folk går som har fått en remiss till läkare, utan också genom att komma ut till institutioner och sjukhus med information och hjälpmedel.

NU KAN NIKITA CYKLA!

Nikita, en 14-åring med downs syndrom, gillar att sjunga, dansa och pyssla. Men framför allt gillar han att cykla. Något han kan göra sedan han fått en cykel från hjälpmedelscentralen.

VAGGAN PÅ MÄSSA OM HJÄLPMEDEL

Den 24-25 oktober var Lasse Hedell, en av Vaggans grundare, och Charlotte Ohlson Bresciani på Focus Hjälpmedel i Örebro. Lasse och Charlotte presenterade Vaggan, vad vi gör och vad vi står för. Charlotte är ny i Vaggan-gänget och en presentation av henne finns på vår hemsida.

NY LEDAMOT I STYRELSEN

Christina Kennedy, chefredaktör och affärsområdeschef på Bonnier Business Media Medicin, har utsetts till ny styrelseledamot i Vaggan.

Tack för allt stöd från alla våra givare!

Utan er hade Vaggan aldrig kunnat bygga upp dessa hjälpmedelscentraler.