Vaggans nyhetsbrev våren 2018

Vi rullar inte tummarna

Vaggan gör inte mycket väsen av sig, men det betyder inte att vi sitter sysslolösa. På hemsidan kan ni följa hur mycket hjälpmedel vi skickar till Lettland och Litauen varje månad.

Under 2017 skickade vi 10 lastbilar till Litauen och 21 bilar till Lettland fulla med hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen hyrde ut 848 hjälpmedel. 1313 hjälpmedel skänktes. Mer än 2000 olika enheter, såsom medicinsk utrustning mm skänktes till barnhemmen. Allt till ett värde av 400 000 Euro!

KLAPPAR TILL GLADA BARN

Varje år anordnar Vaggan en julklappsinsamling, något som självklart gör alla barn på hemmen glada! 2017 kunde vi dela ut 250 julklappar tack vare företagen Sodexo, Syncentralen och Som en Saga samt Karin Nordin och Eila Sirrka. Tack till er alla! Hör av dig till oss på Vaggan om du eller ditt företag vill hjälpa till med att samla in julklappar i år.

Vantar och sockor till Vaggan

HJÄLPMEDELSCENTRALEN UTÖKAR

Vår hjälpmedelscentral, SPP, har delat ut mer än 4000 hjälpmedel till framför allt barn, men även vuxna, i Lettland. SPP drivs sedan starten av Vaggan men under 2019 kommer den lettiska staten starta en hjälpmedelscentral som då går samman med vår SPP. Inom några år ska den lettiska staten ha tagit över och Vaggan ha fasats ut.

Men till dess driver vi SPP som vanligt och nu letar vi nya större lokaler där vi dels kan lagerhålla fler hjälpmedel, dels erbjuda utbildningar.

KUNSKAPSCENTER FÖR HELA ÖSTEUROPA

Det litauiska habiliteringscentret Lopselis, som Vaggan varit med och byggt upp under många år, är i full drift och funktionshindrade barn från hela Litauen kommer hit med sina föräldrar. Föräldrarna får utbildning i hur de skall hantera just sitt barn och barnet får de hjälpmedel det behöver. Nu planeras för ett helt nytt hus på universitetssjukhusets område, ett kunskapscenter när det gäller habilitering för hela Östeuropa. Vaggan kommer självklart att stötta detta. Hjälpmedel kommer att tas från SPP och vi kommer att överföra kunskap när det gäller färgterapi och rörelseträning för barn med funktionshinder.

Lopselis föreståndare Audrone Prausauskeine, som lett Litauens utveckling när det gäller habilitering framåt, kommer att överföra sina kunskaper och erfarenheter till Lettland som just tagit de första stegen mot att utbilda föräldrar i att ta hand om sitt funktionshindrade barn och på det sätt tömma barnhemmen.

AnsiktsmålningANSIKTSMÅLNING VÄCKER GLÄDJE

Tack vare ett vänligt bemötande av Colart AB har det varit möjligt att ta upp färgterapin i Lettland och Litauen igen. Filippa Borenius med hjälp av Evelina Kollberg har varit på barnhemmen och haft utbildning i ansiktsmålning. Det väckte stor glädje som synes på bilderna.

Under tidigare år har barnen producerat en hel del tavlor som vi marknadsfört på olika sätt. Dels via vernissager på företag dels via försäljning på hemsidan. Detta har varit möjligt tack vare att Colart AB tillhandahållit material och utrustning gratis. Titta gärna in i vår webbutik! Kanske kan du hitta en tavla som tilltalar dig.