Uppbyggnad av hjälpmedelscentralen

Tillsammans med Hjälpmedel Stockholm håller vi på och bygger upp hjälpmedelscentralen på barnhemmet. Målet är att det skall finnas en fungerande enhet i drift i början på nästa år. På behovslistan hittar du en lista över de verktyg som behövs för att kunna laga och anpassa hjälpmedlen. Kanske kan du bidra med något? Om inte kan du skänka en slant. Märk din inbetalning verktyg!
Under invigningen av habiliteringscentret träffade vi representanter från en nybildad föräldrarförening för handikappade barn i Litauen. Vi håller på och förhandlar fram ett samarbete så att inte bara de barn som passerar barnhemmets habilitering och rehabilitering skall få hjälpmedel utan även barn som  redan finns ute i samhället.