Första föräldrargrupps mötet

Ett av Vaggans mål är att bilda föräldrar grupper där alla har barn med samma problem. Under 2011 startades flera sådana grupper och dessa har fått utbildning av specialister inom respektive område.

Förra veckan träffades föräldrar gruppen för barn med Downs syndrom på Lopselis. Medan föräldrarna diskuterade sina olika problem togs barnen om hand av barnhemmets personal. Föräldrarna var mycket tacksamma över att gratis få tillgång till en trygg mötesplats där dom kunde träffas och veta att barnen blev väl omhändertagna. Vi kände också en stor glädje att kunna erbjuda denna möjlighet säger personalen på Lopselis.  Under 2012 kommer flera grupper att utbildas och ha möten på Lopselis.