Så här ser det ut på vår hjälpmedelscentral i Riga just nu!

På en genomsnittsdag hanterar man ca 10 kunder som kommer på besök för utprovning och eventuell anpassning av hjälpmedel.

Toms som teknisk chef håller dessutom föreläsningar och utbildar studenter i allt som har med hjälpmedel att göra.

Per telefon följer man varje dag upp utlånade hjälpmedel för att höra om dom fungera och att de används. Vi tar tillbaka utlånade hjälpmedel och renoverar dem så att en ny behövande kan få hjälpmedlet.

När det gäller Riga carecenter har vi öppet dygnet runt. Förutom det som händer på vår hjälpmedelscentral servar vi sjukhus över hela landet, sociala carecenters, vårdcentraler, specialskolor, förskolor. Ca 65% av alla hjälpmedel stannar i Riga. Vi servar också det största sjukhuset i Lettland som har ett stort behov av hjälpmedel.

En grupp som tillkommit är de ukrainska flyktingar som kommit till både Lettland och Litauen. Alla har inte kunnat ta med sig sina hjälpmedel under flykten utan behöver få låna av oss. Tack vare våra givare i Sverige har vi emellanåt extra många av något t.ex. rullstolar. Där samarbetar vi med en Ukrainsk organisation som sprider dessa saker inom sitt land.

Vid pennan
Lasse