Stockholmsbesök från Hjälpmedelscentralen i Riga

I april fick vi besök av våra medarbetare på Vaggans hjälpmedelscentral (SPP) i Riga. Det var Toms och Modris som kom hit på ett utbildningsbesök hos Hjälpmedel Stockholm.

“ Vi fick en inblick hur service av tekniska hjälpmedel tillhandahålls i Sverige. Vi lärde oss arbetsstrukturen och vilket ansvar de olika specialisterna har som är involverade i hanteringen av en kund. Att delta i kundutvärdering och individuell anpassning var mycket lärorikt och kommer att utveckla vår organisation i Riga.

Stort tack till Vaggan, men framför allt till ledningen och alla de människor vi mötte på Hjälpmedel Stockholm, för att ni delar med er av så viktig kunskap.”

Toms Berants, arbetsterapeut SPP Riga
Modris, tekniker SPP Riga