Ukraina – stora behov av hjälpmedel

Efter sista leveransen, innan kriget bröt ut, hörde vi inget på ett tag. Men efter några månader blev vi kontaktade av personal från Ukrainas Militärsjukhus i Kiev som önskade sig rullstolar, rullatorer och kryckor.

Nu kunde inga lastbilar hämta och lämna utan det gick bara att köra med små snabba bilar.

Bild 1, toppbilden, visar huvudingången till Militärsjukhuset i Kiev. Härifrån körs hjälpmedel och sjukvårdsutrustning ut till mindre sjukhus när fronten.

Bild 2. Överläkaren på sjukhuset i Kiev.

Bild 3. Transportchefen vid den senaste transporten.

Bild 4. En liten del av lagret på militärsjukhuset.

Bild 5. Två sjuksköterskor som ser till att materialet fördelas till de olika sjukhusen vid fronten.