Partners

På Vaggan tycker vi inte att något barn ska behöva växa upp på en institution. Därför har vi varit med och byggt upp Litauens första habiliteringscenter. Det har bidragit till att över 1500 barn med funktionsnedsättning fått lämna barnhemmet och flytta till den plats där de hör hemma.

För att fortsätta med arbetet krävs pengar. Pengar som kommer dels från bidragsgivare, dels från våra samarbetspartners, sponsorer samt från vår huvudsponsor. Samtliga kringkostnader såsom transporter, resor och andra nödvändiga kostnader* betalas med pengar från dessa.

* Alla vi som jobbar med Vaggan gör det ideellt, utan lön.

Vill ditt företag också vara med och hjälpa?

Kontakta Marianne Braaten, info@vaggan.se eller 070 – 754 62 76 så berättar hon mer.

Våra sponsorer & samarbetspartners

Gullringsbo

Gullringsbo

Huvudsponsor

Gullringsbo Egendomar är en koncern med dotterbolag inom bygg-, anläggnings och fastighetsbranschen. Vidare innefattar koncernen byggmaskinsuthyrning, och en skogsrörelse. Koncernens omsättning uppgår till ca 3 Mdkr och antalet medarbetare är ca 700. Bolaget är privatägt med en stark familjebolagskultur i kombination med en sann entreprenörsanda.

Koncernen innehar drygt 6500 hektar mark i Lettland, därav kopplingen till Vaggans verksamhet.

www.abgullringsbo.se

Bonnier Business Media

Bonnier Business Media

Sponsor

Koberg & Gåsvadsholms Godsförvaltning

Koberg & Gåsvadsholms Godsförvaltning

Sponsor

Koberg och Gåsevadholms fideikommiss instiftades 1772 av direktören i Ostindiska Companiet Niclas Sahlgren. Niclas Sahlgren var även en stor donator till Sahlgrenska sjukhuset, Östads barnhus mm. År 1999 ombildades Gåsevadholms fideikommiss till ett fideikommissaktiebolag.

Kobergs slott är känt sedan 1400-talet. Huvuddelen av dagens byggnad är från slutet av 1500-talet. Dagens utseende fick Kobergs slott under 1800-talets slut, då en genomgripande renovering genomfördes.

Gåsevadholms slott är uppfört i slutet av 1700-talet. Slottet är belägget på en ö mitt i Rolfsån, strax utanför Kungsbacka.

Dagens innehavare av fideikommissen är Carl Silfverschiöld.

www.koberg.se

Icakuriren

Icakuriren

Samarbetspartner

Icakuriren är Hela Sveriges veckotidning. Icakuriren är en kompis i vardagen och ger både tips och råd och sköna lässtunder i soffhörnet.

www.hemtrevligt.se/icakuriren

Invacare

Invacare

Samarbetspartner

Invacare är en världsledande aktör inom hjälpmedelsbranschen som skapar förutsättningar för ett aktivt och oberoende liv för äldre och rörelsehindrade.

Invacare arbetar med att skapa beprövade och säkra lösningar med optimal komfort, ökad rörlighet och större oberoende för äldre och rörelsehindrade.

www.invacare.se

Auran industries AB

Auran industries AB

Samarbetspartner

Auran Industries AB är generalagent för Sodick i Norden + Baltikum och marknadsför Sänkgnistar, Trådgnistar, Höghastighetsfräsar, Starthålsgnistar, Robotlösningar mm.

Gnistbearbetning är en bearbetningsmetod som avverkar strömledande material med stor noggrannhet. Metoden används främst för att tillverka verktyg för formsprutning av plastdetaljer ex. tangenterna på ett tangentbord.

Auran har sitt huvudsäte i Järfälla och Kungsängen.

www.auran.se

Sodexo

Sodexo

Samarbetspartner

Sodexos syfte är att skapa en bättre vardag för ett bättre liv för alla.

Genom dagliga aktiviteter dag ut och dag in och genom åren tar de ansvar och strävar efter att göra det idag så positivt och effektfullt som möjligt för imorgon.

www.sodexo.se

Lundberg & Co

Lundberg & Co

En idédriven fullservicebyrå som omsätter strategiska eller taktiska affärsmål till kreativa lösningar tillsammans med våra kunder.

Vi jobbar med varumärkesutveckling, kreativa kampanjer och digitala upplevelser.

www.lundberg-co.com

Rodeopark Communication

Rodeopark Communication

Mer än en leverantör av er hemsida.

Vi är duktiga på design och produktion av hemsidor men erbjuder också andra tjänster som gör att ni kan få allt material på ett ställe med en samlad grafisk profil.

www.rodeopark.se