Hjälpmedelscentralen i Riga har öppnat !

På str.Murjanu 1 a i Riga ligger ” Park of special needs ” vår hjälpmedelscentral för funktionshindrade barn i Lettland. Det är ett samarbete med Välfärdministeriet i Lettland. Vaggans åtagande är att bygga upp verksamheten under 2014 och att stå för driften, utbildning och transporter. Vi har anställt en lagerchef/ tekniker samt 2 arbetsterapueter. Utbildningen kommer att ske i Stockholm på både Sodexo och Hjälpmedel Stockholm. Microsoft bygger deb databas som behövs och vår webbyrå Rodeopark står för projektets hemsida på ryska och lettiska.

I Kaunas i Litauen dit vi också skickar hjälpmedel har vi hittills saknat en anpassad lokal. Förhandlingar pågår på högsta nivå för att riva en gammal byggnad och ersätta den med ett hus anpassat för en hjälpmedelscentral.