Nyheter


Färgterapi utbildning i Riga

På barnhemmet i Riga har man inte haft någon färgterapi tidigare. Under ett besök på Lopselis i Kaunas fick man en bild av hur bra färgterapi kan vara för barnen. Tackvare Tommy Dahl på Colart AB och konstläraren Lars Borenius hade vi möjlighet att ordna ett seminarium i Riga. Från början var det sagt att det skulle bli ca 10 personer men som framgår av texten nedan blev det väsentligt fler!

Seminarium i Riga 2011-12-02

Till seminariet hade anmälts 52 externa deltagare från fyra olika barnhemsverksamheter/centra i Riga utöver ett antal från den egna verksamheten Plavnieki. Seminariedagen var indelad i tre olika delar . Del 1: Föreläsningar av Lena Strömberg, bildterapeut på KS/Astrid Lindgrens Sjukhus och lärare på Södertörns Högskola och Lars Borenius, konstnär, författare och grundare till Barnens Konstskola.

Den röda tråden var att ge deltagarna insikter, metoder och materialkännedom så de i framtiden skall kunna arbeta med att skapa en öppen oas för barn för fritt skapande i Färg och Form som en naturlig och viktig del i sin personlighetsutveckling och rehabilitering.

Efter presentation av Vaggans arbete och mål, redogjordes för seminariets tre huvudfält:

Teori (föreläsningar)

Grupparbete (diskussion i små grupper  Hur omsätta teorin i vardagen)

Praktiskt arbete (eget måleri)

Teoriföreläsningarna var upplagda på bas av den engelska psykoanalytikerna D.W.Winnicott (1896-1971) forskning och erfarenheter om lekens betydelse. Individens egna byggande av ett självständig jag genom insikter det kan få genom leken och ny kunskap. Den vuxnes roll som en trygg vägvisare.

Rubrikerna för varje delmoment var:

START = The Child

WHY – Oasis – Room – Time

HOW – the Example of Play

ATTITUDES – The ”rucksack”

RESULT – Who am I? Where do I come from? Where am I going?

Efter det första passet delade vi upp gruppen i 10 mindre arbetsgrupper som fick till tema att diskutera och redovisa vad de själva uppfattade att de hade in sina respektive attityder till barn skapande dvs ”The Rucksak”

Efter lunchen redovisade grupperna sina diskussioner och alla visade stor entusiasm och också att de överraskande kommit till insikter om deras ofta auktoritära traditioner, och syn på barns skapande och resultattänkande, kanske inte alltid ledde till ett för barnet önskad utveckling av det egna jaget. Snarare till lydnad med fokus på prestation inför den vuxne.

Resten av dagen, efter introduktion om ColArt, av Tommy Dahl, marknadschef, fick alla deltagare prova lämpliga (non-toxida) färger av olika slag för varierande användning – t o m ansiktsmålning, vilket för övrigt skapade många skratt. Seminariedagen avslutades med ”vernissage-runda” där alla kunde gå omkring och se vad kollegerna fritt skapat.

En sista arbetsuppgift utdelades av Lena, då i samband med att alla fick ett skisshäfte (strl A5) med 20 sidor i vilket alla skulle föra en dagbok över hur de över tiden, de närmaste 4 månaderna, efter att ha valt ett TRÄD i sin omgivning, uppfattade trädets olika skiftningar och deras egna upplevelser. Anteckningar får göras i bilder, färg eller ord.

Som sista punkt på dagen fick alla deltagare ett diplom och vi som handledare blev varmt avtackade.

Då de kunskaper de saknar om fritt skapande är omfattande, önskade deltagarna unisont, att Vaggan skulle arrangera ett uppföljningsseminarium under våren 2012 .

vid pennan Lars Borenius

 

Nästa steg!

Reserapport –  Riga och Kaunas 1 – 2 september 2011

Vi besökte barnhemmet Plavnieki som ligger i centrala Riga. Föreståndare för de tre enheterna som barnhemmet består av är Vesma Priedite.

Plavnieki är ett statligt barnhem och de tre enheterna har tillsammans ca 300 barn varav ca 200 med olika funktionsnedsättningar. Huvudanläggningen är av gammal sovjetisk sort och besitter ca 3000 m2 i två plan. Utomhusområdet var stort, grönt och fullt av lekställningar, sandlådor och andra utomhusleksaker. Området runt omkring barnhemmet bestod däremot av gigantiska grå bostadskomplex men även ett vanligt daghem.

Alla barn placeras ut av de sociala myndigheterna, polis eller kommer direkt från sjukhuset. Stor arbetslöshet råder i landet vilket leder till alkohol- och drogproblem vilket i sin tur leder till att barn föds med olika funktionsnedsättningar och ibland smittade av ex HIV. CP skador ökar, 2005 föddes 424 barn med CP skada vilket var mer än 30% året innan. Det sker även en ökning av olika former av misshandel mot barn, ibland är fallen så svåra att barnen får hjärnskador och hamnar på barnhem. Vi såg tyvärr exempel på detta. Varje familj med ett handikappat barn som vårdas och sköts i hemmet får möjlighet till avlastning genom att lämna sitt barn på barnhemmet då och då, dock max 30 dagar per år. Ensamstående mammor med handikappade barn får ett litet bidrag av staten, med betoning på litet! Har däremot familjen gott om pengar finns möjligheten att gå förbi köer och köpa denna typ av tjänster på det ganska moderna rehabcentret Viavare.

Någon dagverksamhet där man kan lämna sitt handikappade barn medan under arbetstid finns inte och i övrigt förekommer ingen utbildning av föräldrarna så som det erbjuds på Lopselis i Kaunas.

När det gäller hjälpmedel så finns det flertalet hjälpmedelscentraler i landet men utbudet av olika hjälpmedel är litet. En familj ansöker via välfärdministeriet och kan i bästa fall få t ex en rullstol efter en väntetid på mellan 6 till 12 månader.

Om en kvinna föder ett barn, friskt eller handikappat och inte har möjlighet att ta hand om det kan hon lämna in barnet i ett anonymt fack med ”babyl-låda” på sjukhuset där det blir omhändertaget och sedan placerat. Föräldralösa handikappade barn hamnar så småningom vid 18-års åldern i sämsta fall på ålderdomshem om ingen vill adoptera dem.

Den väsentliga skillnaden mellan hur barn hanteras i Lettland och i Litauen är att i Riga ligger barnen i sängen fler timmar per dygn eller ligger i små ” inhängnader” på dagarna medan man på Lopselis vill att barnen skall stå/sitta så mycket som möjligt samt kunna förflytta sig med hjälpmedel och på olika sätt över större ytor. Detta för att stimulera andning och cirkulation.

Som ett första steg i det nya samarbetet med barnhemmet Plavnieki och de andra två i enheten, ser vi att Vaggan kan hjälpa till med följande;

Utbildning.

Hjälpmedel och kunskap om anpassning.

Medicinsk utrustning.

Leksaker.

Kläder ( speciellt skor )

Färgterapi

Under vecka 40 kommer det att finnas exakta uppgifter på vår sajt www.vaggan.se Klicka på behovslistan!

Besök på Lopselis Kaunas

Under hösten kommer det att hållas tre seminarier/kurser för personal och föräldrar. Ett är om NMD, neuromuskulära sjukdomar, ett om Downs syndrom och ett om nyfödda barn.

Vi diskuterade också dagcentret. Idag får man inte ihop det ekonomiskt. Det känns helt fel att först utbilda föräldrar så att de kan ha sina handikappade barn boende hemma och enbart lämnas till dagverksamhet under arbetstid och sedan efter kort tid stänga denna avdelning pga ekonomin. Vi undersöker vad det skulle kosta att säkerställa driften.

Barnläkarna Audrone, Daiva och Indré har tillsammans skrivit tre nyutkomna böcker inom de olika områdena; Cerebral Pares, Downs Syndrom samt Ryggmärgsbråck sett ur medicinska, pedagogiska och sociala aspekter.

För att säkerställa att alla bidrag från Vaggan, såväl pengar som utrustning, verkligen hamnar på habiliterings- och rehabiliteringsavdelningen, och inte hamnar i något ” svart” hål inom Universitetssjukhuset måste Vaggan förmodligen ha en liten organisation registrerad i Litauen. Vi undersöker just nu hur det skall gå till.

Nästa diskussion rörde hjälpmedel. Här är lokaler ett problem. Audrone skall nu försöka hitta lager och utrymme för verkstadslokaler på ett av de sjukhus som ligger i närheten till Lopselis. Vi poängterade också om att det kommer att behöva finnas en sorts databas av utrustningen där information finns om vad de fått från oss dvs deras lager men även info om vad som levererats ut från deras lager och vem som har fått vad.

Audrone framförde önskemålet att en tekniker och en sjukgymnast från Lopselis skulle få besöka Hjälpmedel Stockholm under hösten.

En annan sak som vi kom överens om var att Audrone skall under sista veckan i varje månad skriva en kort text om vad som hänt den gågna månaden. Tanken är att det skall bli till en form av ”senaste nytt” på Vaggans hemsida.

Ett akut behov nu när man fått ansvar för nyfödda och då även för tidigt födda är kuvöser !!

Vaggans mål i de Baltiska länderna

Vaggans mål är att bygga upp fungerande habilitering i vart och ett av de Baltiska länderna. Under sommaren har därför kontakt tagits med olika personer, som arbetar med barnhandikappfrågor i Lettland. Under hösten kommer ett antal möten att hållas, med målet att hitta en plats (ett barnhem) som kan bli basen för ett habiliteringscenter – precis som Lopselis i Kaunas Litauen. Vi kommer som vanligt att redovisa utvecklingen via Nyhetssidan, och mer utförligt i Vaggans Vänner-brev som utkommer varje kvartal. Om du inte redan är ansluten till Vaggans Vänner, kan du bli medlem genom att maila oss på info@vaggan.se. Det kostar naturligtvis inget.

Silvervaggor i lager!

Nu är våra fina silvervaggor åter i lager! Se bilder på dem under rubriken smycken. Smycket passar både till barn och vuxna. Fin present eller unna dig själv, pengarna går oavkortat till Vaggan.

”It’s the economy stupid!”

I början av Vaggan projektet var ett gäng unga blivande dokumentärfotografer och besökte barnhemmet. Nu befinner de sig efter flera års utbildning vid examensdagen. En av dem har gjort sitt examensarbete med Vaggan som grund. Hon har nu under våren tillbringat fem veckor med att dokumentera det dagliga arbetet och barnen på barnhemmet.  Resultatet kan du se på Galleri Kontrast i Stockholm mellan den 1 och 12 juni. 

Samtidigt kan du se hennes examenskamraters bilder. Avgångseleverna på Bildjournalistprogrammet vid Mittuniveristetet i Sundsvall ställer ut sina examensprojekt på ett i sammanhanget bra tema tycker vi:

”IT’S THE ECONOMY STUPID!”
Har du möjlighet så rekommenderar vi ett besök!
Galleri Kontrast
Hornsgatan 8
Stockholm

Utställningen kommer att bjuda på 20 olika bildberättelser fr&araring;n världens
alla hörn med ekonomin som gemensam nämnare.

Vernissagen kommer att pågå onsdagen den 1 juni mellan 17.00-20.00.
Utställningen kommer sedan att hänga mellan 1 juni-12 juni.

För mer information, se deras hemsida: www.bild11.se

Öppettider:
Vernissage 1 juni 17-20
Onsdag – torsdag 11-18
Fredag 12 – 17
Lördag och söndag 12

Nu går det att besöka barnhemmet igen!

Vi återupptar våra populära resor till barnhemmet igen. Nästa resa avgår den 9 juni. Du anmäler dig på info@vaggan.se eller per telefon 0709 621918. Nedan resefakta:

Reseprogram för resa till Vaggan/ Lopselis i Kaunas.

Torsdagen den 9 juni 2011

Avgång med Ryanair från Skavsta, Nyköping klockan 08.40. ( Observera  incheckningstiden.Man skall vara där  två timmar före avgång. Det går flygbuss från Cityterminalen i Stockholm klockan 05.30 )

Ankomst till Kaunas 11.05

Buss möter på flygplatsen.

Transfer till barnhemmet.

Guidad tur med möjlighet att ställa frågor

17.00 Transfer från barnhemmet till hotell Kaunas

18.00 Drink i baren och en kort presentation av Vaggans 10 åriga historia.

19.30 Middag i hotellets restaurang till självkostnad.

Fredagen den 10 juni

10.00 Avresa med buss ( utan guide ) från Kaunas till Vilnius

Svensktalande guide möter i Vilnius

Sightseeing i Vilnius med buss och guide

Tid för shopping ( Litauen är känt för sina linnetyger )

14.30 Transfer tillbaks till Kaunas

16.00 Ankomst till Kaunas

18.00 I  konferensrummet berättar en medarbetare från Lopselis  om barnhemmets historia.

19.00 Vaggans sponsorer bjuder på gemensam middag.

Lördagen den 11 juni

09.30 Transfer från hotellet till barnhemmet för dom som så önskar. Annars fri tid i Kaunas. Vi bor i centrum så det finns möjligheter till shopping.

12.30 Transfer till Kaunas flygplats

15.10 Avresa

15.35 Ankomst Nyköping             

Priser: ( beräknat på 15 deltagare.) Vid lägre antal stiger priset med ca 200:- / per person )

Vid mindre antal anmälningar än 10 skjuts resan upp till i höst.

Paketpris p/person i dubbelrum SEK 2.300:- p/person

Enkelrumstillägg SEK 500:- p/person

Nyhetsbrev 1 2011

Årets första nyhetsbrev hittar du under nyheter / press. Klicka på fliken Läsa äldre nyhetsbrev i högerkolumnen.

Årsredovisning för 2009

Årsredovisningen för år 2009 finns nu på sajten. Klicka på ” Läs mer om projektet” På den nya sidan som öppnas finner du årsredovisningarna i högerkolumnen.

Smyckena slutsålda!

De fina smyckena i form av små och stora hjärtan som vi kunnar erbjuda är just nu slutsålda. Ny gåvor är på väg och läggs ut på sajten så fort de kommit. Tack alla ni som bidragit till vårt unika projekt genom att köpa ett smycke! Tänk på att din betalning går oavkortad till projektet tackvare våra sponsorer.
 

Leverans från Dresstwice

Den första leveransen av kläder från Dresstwice har just nått oss. Du som behöver barnkläder läs mer om Dresstwice på www.dresstwice.se
Uppbyggnaden av hjälpmedelscentralen fortgår enligt plan. I april kommer svensk personal och åka över till barnhemmet och börja en utbildning. Då skall verkstaden där man kan renovera och anpassa hjälpmedlen vara klar.
Det kommer att hända mycket positivt med Vaggan projektet under våren så håll koll på hemsidan!