Vaggans mål i de Baltiska länderna

Vaggans mål är att bygga upp fungerande habilitering i vart och ett av de Baltiska länderna. Under sommaren har därför kontakt tagits med olika personer, som arbetar med barnhandikappfrågor i Lettland. Under hösten kommer ett antal möten att hållas, med målet att hitta en plats (ett barnhem) som kan bli basen för ett habiliteringscenter – precis som Lopselis i Kaunas Litauen. Vi kommer som vanligt att redovisa utvecklingen via Nyhetssidan, och mer utförligt i Vaggans Vänner-brev som utkommer varje kvartal. Om du inte redan är ansluten till Vaggans Vänner, kan du bli medlem genom att maila oss på info@vaggan.se. Det kostar naturligtvis inget.