Uppföljningsseminarium efter besök på Friluftsskolorna i Stockholm

Bilder från ett uppföljningsseminarium efter att personal besökt Friluftsförskolorna i Stockholm i maj. På detta seminarium var det 33 deltagare från tre olika anläggningar. Vårdgivare, socialarbetare, sjuksköterskor, terapeuter och lärare. Vesma Priedite berättade om de upplevelser och erfarenheter hon fått när hon tillsammans med fem kollegor besökte Friluftförskolorna. Man diskuterade vad man kunde överföra till verksamheten i Riga. Vaggan stod för alla kostnader i samband med resan och detta seminarium.

img20130619132647sm(1).jpg
img20130619143450sm(1).jpg
img20130619142351sm(1).jpg
img20130619142413sm(1).jpg