Samarbete med Myperfectbaby

 Vaggan har inlett ett samarbete med myperfectbaby när det gäller överföring av kunskap om barn med Downs syndrom till föräldrar och personal i Lettland och Litauen. Läs mer om dem på www.myperfectbaby.se