Nyhetsbrev hösten 2017

För över 10 år sedan började Vaggan engagera sig i barnhemmet Lopselis i Litauen. Det började med en renovering av själva barnhemmet och 2010 blev Lopselis Litauens första kompletta habiliteringscenter enligt skandinavisk modell. Kort därefter anslöts Lopselis till Universitetssjukhuset.

En utbildningsplan för barnhemmet togs fram:

  • Klinisk nivå. Utbildning av personalen för att på ett modernt och effektivt sätt kunna ta hand om de funktionshindrade barnen på Lopselis.
  • Familjenivå. Undervisning och träning av föräldrar som har barn med speciella sjukdomar.
  • Landsnivå. Utbildning av personal som sköter funktionshindrade barn i hela Litauen.
  • Samhällsnivå. Seminarier för politiker och andra som beslutar om barn och särskilt funktionshindrade barn i samhället.
  • Internationell nivå. Utveckla Lopselis ytterligare för att nå nivån ”excellence” inom habilitering. En stor internationell konferens kommer att hållas inom 3-4 år t.ex. under namnet ”Post Sovjet habilitation”, där Lopselis plats på den internationella scenen kommer att dokumenteras och dess roll för den fortsatta utvecklingen i Baltikum kommer att bekräftas.

Styrelseledamot i Vaggan talare

Vi har nu lyckats med den nästa sista uppgiften i planen. Tre seminarier har hittills anordnats av Lopselis och ett fjärde är planerat till den 30 november. Lennart Köhler som är styrelseledamot i Vaggan, PhD och specialist på funktionshämmade barn kommer att tala vid detta seminarium, som dessutom är ”Lithuanian Academy of Childhood Disabilitys” årliga konferens. Till detta seminarium kommer representanter från det Litauiska hälsoministeriet och andra viktiga beslutsfattare. En fantastisk milstolpe för Vaggan!

Bild från det tredje seminariet.

VAGGAN SKAPAR JOBB!

Förutom att stödja barnhem i Lettland och Litauen skapar Vaggan även arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar. Genom ett samarbete med den Lettiska arbetsförmedlingen får vi hjälp med reparation och anpassning av hjälpmedel vid landets nationella hjälpmedelscentral, som skapats och drivs av Vaggan.

TAVLOR I VÅR WEBBSHOP

Du har väl inte missat att du nu kan köpa tavlor på vår hemsida? Tavlorna är målade av barn på barnhemmet Baldone. Gå in på https://vaggan.se för att titta på tavlorna.

HJÄLP OSS HJÄLPA!

Vill du hjälpa barn med funktionshinder? Vaggan söker dig som vill engagera dig lite mer genom att bland annat ha direktkontakt med barnhemmen i Lettland. Koordinera hjälpinsatser på olika sätt. Det är ett självständigt jobb som du utför hemifrån eller från kontoret, ett äkta volontärarbete med andra ord. Massor av känslomässig belöning utlovas!

För att veta mer om tjänsten, kontakta: info@vaggan.se