MEDARBETARE FÅR MEDALJ

En av Vaggans medarbetare vid hjälpmedelscentralen i Riga, Modris Briedis, har hedrats av den ukrainska ambassaden med medalj och diplom för sina insatser i Vaggans tjänst. Han fick detta som tack för att ha skickat vidare hjälpmedel (främst sängar) som inte behövts i Riga till Ukraina, där behovet är mycket stort.