Leverans från Dresstwice

Den första leveransen av kläder från Dresstwice har just nått oss. Du som behöver barnkläder läs mer om Dresstwice på www.dresstwice.se
Uppbyggnaden av hjälpmedelscentralen fortgår enligt plan. I april kommer svensk personal och åka över till barnhemmet och börja en utbildning. Då skall verkstaden där man kan renovera och anpassa hjälpmedlen vara klar.
Det kommer att hända mycket positivt med Vaggan projektet under våren så håll koll på hemsidan!