Invigning av habiliteringscentret

I fredags , den 24/ 9, var det invigning av habiliteringscentret. Närvarande var den Litauiska hälsoministern samt flera chefer från universitetssjukhuset.

Från Vaggan var styrelsen på plats samt de flesta av Vaggans sponsorer och några givare. Invigningen betyder att habiliteringshuset är klart men habilitering har bedrivits på Vaggan i flera år. Nu får man mer ändamålsenliga lokaler. Knytningen till Universitetssjukhuset innebär att man nu också får ansvaret för rehabilitering av barn upp till 18 års ålder samt att man får akademisk status på utbildningen av personal för hela Litauen.

Under nästa vecka kommer ett nyhetsbrev som mer i detalj beskriver Fas 2 i Vaggan projektet.