Hjälpmedelspartner

När Vaggan bara var ett projekt som fanns i Lithauen fick vi de hjälpmedel vi behövde via Hjälpmedel Stockholm. I och med att vi öppnade i Riga och fick ytterligare fyrahundra barn med funktionshinder som vi skall hjälpa behövdes med hjälpmedel. Vi är mycket tacksamma att Sodexo också valt att stötta Vaggan. Klicka på länken och läs mer om Sodexo på vår partnersida.