Hjälpmedelscentralen i Riga utbildar studenter

Tom Berants som är chef för vår hjälpmedelscentral i Riga har fått i uppdrag av Universitet i Riga att utbilda studenter. Studenterna, som går på omvårdnadslinjen, ska få lära sig om allt som har med hjälpmedel att göra.

Detta ger en liten intäkt till hjälpmedelscentralen.