Hjälpmedelscentralen får påfyllning

Idag har det kommit en extra stor last till Riga med många hjälpmedel inklusive blöjor, reservdelar med mera.