Återanvändning – en viktig del av vårt arbete

Återanvändning är en viktig del av Vaggans arbete och det gör att våra hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen kan återanvändas om och om igen.

Ett datasystem som vi fått av Microsoft i början av arbetet med Hjälpmedelscentralen gör att vi kan följa varje rullstol, rullator och säng som vi skänker (lånar ut)  till en brukare.

Barnen växer (ur) och när vi får hjälpmedlet i retur på grund av att brukaren inte längre behöver det, renoveras hjälpmedlet för att kunna återanvändas. Till och med små billiga saker renoveras för återanvändning.

Bilden visar Modris, teknik chef, som förstärker ett sele.