Nyheter


Vaggans hjälpmedelscentral invigd i Riga

I fredags den 16 maj invigdes Vaggans Hjälpmedelscentral i Riga. Hjälpmedelscentralen är ett projekt som är en naturlig förlängning på det som Vaggan har byggt upp under mer än 10 år, där vi från början hjälpte till med att renovera och utrusta barnhemmen med vardagliga saker som leksaker, kläder, kök m.m. till att nu rikta in oss på att utbilda och hjälpa till med punktinsatser, som i det här fallet att se till att alla funktionshindrade barn på barnhemmen får de hjälpmedel som behövs! För att kunna hantera alla hundratals olika hjälpmedel har Microsoft sponsrat oss med ett specialbyggt hanteringssystem där vi kan registrera alla hjälpmedel inkl. varje enskild skruv och mutter, utan Microsofts hjälp hade detta aldrig varit möjligt att hantera.

Hjälpmedel Syd och Sodexo hjälpmedel är de partners som idag hjälper oss med stora mängder av begagnade hjälpmedel till barnen i Riga. Vi hoppas att inom er år även ha öppnat ett liknande hjälpmedelscentrum i anslutning till det habiliteringscentrum som håller på att byggas på barnhemmet i Kaunas i Litauen.

Invigningscermonin

invigningceremoni2(1).jpg

Hjälpmedelscentralen

hjalpmedel2(1).jpg

litenrullstolanders(1).jpg

Utbildningsinsats i Riga

Under två dagar i maj arbetade Sintija Kolbjer läkare och Cecilia Lindbeck sjukgymnast på de olika barnhemmen i Riga. Personalen fick ställa frågor och man jobbade hands on. En liten kille med felställning på en fot fick efter det att man pratat med en därstädes ortoped en sko perfekt anpassad till sin skada. Många flera saker dök upp under besöket. Sintija föreläste också om epilepsi på ett stort seminarium under den första dagen.

Dessa överförningar av kunskap är mycket uppskattade. Alla som arbetar med barn som har funktionshinder är välkomna. Kontakta oss på Vaggan och tala om vad du kan bidra med.

img5954(1).JPG
img5947(1).JPG
img5961(1).JPG
img5951(1).JPG

Inredning och HCP hjälpmedel från Norrtulls sjukhus

Stort tack till Stockholm Läns landsting och Habilitering och Hälsa enheten och Lena Wikman på kanslienheten som har skänkt en hel långtradare med Inredning och HCP hjälpmedel i samband med nedläggningen av Norrtulls sjukhus i år. Materialet finns nu på barnhemmen i Riga och Kaunas. Tack till Lars Pommer Borenius som förmedlade kontakten.

Nya hjälpmedelscentralen i Riga

Under några dagar besökte personal från Hjälpmedel Stockholm vår hjälpmedelscentral i Riga för att hjälpa till med registrering i den av Microsoft byggda databasen samt för att visa på hur olika hjälpmedel fungerar. Dessutom var man där för att få en överblick över vad som behövs. Man besökte både barnhem och ett av de ålderdomshem som ingår i socialdistrkt Riga. Man hann också med att visa hur man anpassar en rullstol till en viss person. Två lyckliga ungar fick sina rullstolar anpassade. Det första steget är nu att alla barn som behöver hjälpmedel får dem anpassade till sin speciella situation. När alla barn på de barnhem vi jobbar med fått det kommer vi att erbjuda alla barn i Lettland möjligheten att få de hjälpmedel de behöver.

Allt detta kostar pengar och har du möjlighet så stöd gärna detta projekt med en donation. I högerspalten finner du donationsmöjligheten. Årsbudgeten, som betalas av Vaggan, för hjälpmedelscentralen är 450.000 kronor så alla bidrag behövs för att hjälpa de funktionshindrade barnen i Lettland.

hjlpmedelscentralen1sm(1).jpg

hjlpmedelcentralen2sm(1).jpg

Ny utrustning för träning av funktionshindrade barn

Under hösten gick flera sjukterapeuter en kurs i Berlin som gick ut på att använda speciella hjälpmedel för att undersöka funktionshindrade barns rörlighet och koordination. Förutom två dagars teori fick man också erbjudande att köpa det paket med den nödvändiga träutrustning som skall användas. Man var mycket tacksamma att Vaggan betalat kursen men ansåg inte att man hade råd att köpa träutrustningen. Istället byggde en snickare de viktigaste delarna.

img5350sm(1).jpg
img5362sm(1).jpg

Lekterapi utbildning i Riga för första gången

I december genomförde Kent Holmgren och Susanna Agelin från Astrid Lindgrens Sjukhus en tvådagars kurs i Lekterapi för personal på Rigas alla barnhem. Genomgången var mycket uppskattad.

kentsm(1).jpg
lek1sm(1).jpg
susannasm(1).jpg
lek2sm(1).jpg

Hjälpmedelscentralen i Riga har öppnat !

På str.Murjanu 1 a i Riga ligger ” Park of special needs ” vår hjälpmedelscentral för funktionshindrade barn i Lettland. Det är ett samarbete med Välfärdministeriet i Lettland. Vaggans åtagande är att bygga upp verksamheten under 2014 och att stå för driften, utbildning och transporter. Vi har anställt en lagerchef/ tekniker samt 2 arbetsterapueter. Utbildningen kommer att ske i Stockholm på både Sodexo och Hjälpmedel Stockholm. Microsoft bygger deb databas som behövs och vår webbyrå Rodeopark står för projektets hemsida på ryska och lettiska.

I Kaunas i Litauen dit vi också skickar hjälpmedel har vi hittills saknat en anpassad lokal. Förhandlingar pågår på högsta nivå för att riva en gammal byggnad och ersätta den med ett hus anpassat för en hjälpmedelscentral.