Om Vaggan

Varje år överges många barn i Litauen och Lettland, somliga redan som spädbarn, andra efter några år.

En av anledningarna är att många av barnen har medfödda funktionsnedsättningar, och familjerna saknar de resurser de behöver för att ha sitt barn hemma. Det saknas pengar hjälpmedel och kunskap.

Insamlingsstiftelsen Vaggan startades av tidningen Dagens Medicin. Audrone Prasauskiene, en välrenommerad barnneurolog med ett internationellt kontaktnät, tog kontakt med tidningen Dagens Medicin för att be om hjälp med situationen för barn med funktionsnedsättning i Litauen. Dåvarande chefredaktören, Per Gunnar Holmgren träffade Audrone och beslöt att Dagens medicin skulle starta ett projekt för att utveckla habiliteringen i de Baltiska länderna. Projektet döptes till Vaggan eftersom barnhemmet heter Lopselis vilket på litauiska betyder just Vaggan.

Under många år har Vaggan tillsammans med våra sponsorer och samarbetspartners samlat in pengar, hjälpmedel och allt annat de kan tänkas behöva. Vi utbildar vårdpersonal och föräldrar, stödjer barn både på barnhem och hemma så att de kan få ett liv med så hög livskvalité som möjligt.

Först och främst behövs det pengar. Under Bidragsgivare kan du läsa om hur du kan hjälpa till med detta unika projekt.
Om du själv inte har möjlighet att bidra kanske du känner personer eller företag som kan. Hjälp oss gärna genom att förmedla en kontakt. Du når oss alltid på info@vaggan.se.


Om Vaggan i Litauen

Vaggans arbete startade mycket tack vare Audrone Prasauskiene, en välrenommerad barnneurolog med ett internationellt kontaktnät. Hon trotsade såväl ekonomiska problem som fördomar, och tog som sitt kall att förbättra levnadsvillkoren för barnen på barnhemmet Lopselis. Med hjälp av de pengar som privatpersoner och företag i Sverige bidrog med, kunde ett stort förändringsarbete påbörjas.

Läs mer


Om Vaggan i Lettland

Efter att ha fått igång vårt arbete i Litauen inledde vi ett samarbete med socialdistrikt Riga vilket idag omfattar fyra barnhem med totalt ca 400 barn i alla åldrar. Dessutom bidrar vi med utrustning till de tre ålderdomshem som ingår i distriktet, men våra insatser riktar sig i första hand mot barnen både inom socialdistrikt Riga och övriga landet.

Läs mer


Behovslista

I vår behovlista ser du vad barnhemmen i Lettland och Litauen är i störst behov av just nu. Tyvärr kan vi inte hantera t.ex. ett par skor, två leksaker osv. Det måste vara i lite större mängd. Om du vill skänka något så är vårt tips att starta en insamling bland dina grannar och vänner. Behovet är stort!

Är ni en grupp så kommer någon från oss gärna och berättar om Vaggan som är ett helt unikt projekt. Kontakta oss gärna på info@vaggan.se

Behovslista