Samarbetspartners

Notice: Undefined index: host in /storage/content/87/101187/vaggan.se/public_html/wp-content/themes/svea 2019/inc/BFI_Thumb.php on line 50

Gullringsbo

Huvudsponsor Plus

Gullringsbo Egendomar är en koncern med dotterbolag inom bygg-, anläggnings och fastighetsbranschen. Vidare innefattar koncernen byggmaskinsuthyrning, och en skogsrörelse. Koncernens omsättning uppgår till ca 3 Mdkr och antalet medarbetare är ca 700. Bolaget är privatägt med en stark familjebolagskultur i kombination med en sann entreprenörsanda. Koncernen innehar drygt 6500 hektar mark i Lettland, därav kopplingen till Vaggans verksamhet.

www.abgullringsbo.se

Notice: Undefined index: host in /storage/content/87/101187/vaggan.se/public_html/wp-content/themes/svea 2019/inc/BFI_Thumb.php on line 50

Bonnier Business Media

Huvudsponsor

Notice: Undefined index: host in /storage/content/87/101187/vaggan.se/public_html/wp-content/themes/svea 2019/inc/BFI_Thumb.php on line 50

Koberg & Gåsvadsholms Godsförvaltning

Huvudsponsor

Koberg och Gåsevadholms fideikommiss instiftades 1772 av direktören i Ostindiska Companiet Niclas Sahlgren. Niclas Sahlgren var även en stor donator till Sahlgrenska sjukhuset, Östads barnhus mm. År 1999 ombildades Gåsevadholms fideikommiss till ett fideikommissaktiebolag.

Kobergs slott är känt sedan 1400-talet. Huvuddelen av dagens byggnad är från slutet av 1500-talet. Dagens utseende fick Kobergs slott under 1800-talets slut, då en genomgripande renovering genomfördes.

Gåsevadholms slott är uppfört i slutet av 1700-talet. Slottet är belägget på en ö mitt i Rolfsån, strax utanför Kungsbacka.

Dagens innehavare av fideikommissen är Carl Silfverschiöld.

www.koberg.se

Notice: Undefined index: host in /storage/content/87/101187/vaggan.se/public_html/wp-content/themes/svea 2019/inc/BFI_Thumb.php on line 50

Icakuriren

Samarbetspartner

icakuriren_logo_print

Icakuriren är Hela Sveriges veckotidning. Icakuriren är en kompis i vardagen och ger både tips och råd och sköna lässtunder i soffhörnet.

www.egmont.com/icakuriren.se

Notice: Undefined index: host in /storage/content/87/101187/vaggan.se/public_html/wp-content/themes/svea 2019/inc/BFI_Thumb.php on line 50

Invacare

Samarbetspartner

Invacare är en världsledande aktör inom hjälpmedelsbranschen som skapar förutsättningar för ett aktivt och oberoende liv för äldre och rörelsehindrade.

Invacare arbetar med att skapa beprövade och säkra lösningar med optimal komfort, ökad rörlighet och större oberoende för äldre och rörelsehindrade.

www.invacare.se