Vaggan i Lettland

När vi fått igång en fungerande verksamhet på barnhemmet Lopselis i Litauen, gick vi vidare till Lettland 2011. Precis som i Litauen föregicks igångsättandet av verksamheten av ett stort antal möten med myndigheter och chefer inom det sociala området för att säkerställa att Vaggan kunde göra en insats.

Den 1-2 oktober 2011 besökte vi det statliga barnhemmet Plavnieki I Riga. På barnhemmet, som består av tre enheter, bor ca 300 barn varav ca 200 med olika funktionsnedsättningar. Alla barnen har placerats på barnhemmet av de sociala myndigheterna, polisen eller direkt från sjukhusen.

Stor arbetslöshet råder i landet vilket leder till alkohol- och drogproblem, vilket i sin tur leder till att barn föds med olika funktionsnedsättningar och ibland smittade av ex HIV. CP skador ökar, 2005 föddes 424 barn med CP skada vilket var mer än 30% året innan. Det sker även en ökning av olika former av misshandel mot barn, ibland är fallen så svåra att barnen får hjärnskador och hamnar på barnhem. Vi ser tyvärr exempel på detta alltför ofta.

Familjer med funktionshindrade barn har det tungt. De flesta barnen vårdas i hemmen, och man har bara rätt till (max) 30 dagars “avlastning” per år. Dessutom är det långa köer på hjälpmedel. I bästa fall kan man t ex få en rullstol till sitt funktionshindrade barn efter en väntetid på två år. Har däremot familjen gott om pengar finns möjligheten att gå förbi köer och köpa denna typ av tjänster.

När en kvinna föder barn i Lettland, friskt eller funktionshindrat, och inte har möjlighet att ta hand om det kan hon lämna barnet i ett anonymt “bebis-fack” på sjukhuset. Barnet blir sedan omhändertaget och placerat. Något som när detta skrivs (hösten 2017 ) diskuteras att införas i Danmark!  Föräldralösa funktionshindrade barn hamnar så småningom, vid 18-års ålder, i sämsta fall, på ålderdomshem om ingen vill adoptera dem.

Det finns mycket att göra, och det är mycket som behöver förändras. Vi inledde ett samarbete med socialdistrikt Riga vilket omfattar fyra barnhem med totalt ca 400 barn i alla åldrar. Dessutom bidrar vi med utrustning till de tre ålderdomshem som ingår i distriktet. Totalt ca 600 äldre men våra insatser riktar sig i först mot barnen både inom socialdistrikt Riga och  övriga landet.

Ibland får vi överskott av olika hjälpmedel. Då har vi ett avtal med en organisation i Ukraina som jobbar med funktionshindrade barn som hämtar hjälpmedel i Riga.

Förutom hjälpmedelscentralen genomför vi samma program i Lettland som i Litauen.

Sedan starten har vi byggt upp en hjälpmedelscentral för funktionshindrade barn i hela Lettland. Förhandlingar pågår med Socialdepartementet om att SPP, vår hjälpmedelscentral, skall bli en del av den nationella hjälpmedelsverksamheten då staten Lettland idag bara kan tillfredsställa ca 25% av behovet. Vi hoppas på att ett avtal skall vara klart under 2018.