Vaggan i Lettland

Vaggans mål är att bygga upp ett habiliteringscenter i vart och ett av de Baltiska länderna. När vi fått igång verksamheten på  Lopselis  i Kaunas efter några år, gick vi vidare till Lettland 2011. Precis som i Litauen försegick igångsättandet av ett stort antal möten med myndigheter och chefer inom det sociala området för att säkerställa att Vaggan kunde göra en insats.

Den 1-2 oktober 2011 besökte vi det statliga barnhemmet Plavnieki I Riga. På barnhemmet, som består av tre enheter, bor ca 300 barn varav ca 200 med olika funktionsnedsättningar. Alla barnen har placerats på barnhemmet av de sociala myndigheterna, polisen eller direkt från sjukhusen.

Stor arbetslöshet råder i landet vilket leder till alkohol- och drogproblem, vilket i sin tur leder till att barn föds med olika funktionsnedsättningar och ibland smittade av ex HIV. CP skador ökar, 2005 föddes 424 barn med CP skada vilket var mer än 30% året innan. Det sker även en ökning av olika former av misshandel mot barn, ibland är fallen så svåra att barnen får hjärnskador och hamnar på barnhem. Vi såg tyvärr exempel på detta.

Familjer med funktionshindrade barn har det tungt. De flesta barnen vårdas i hemmen, och man har bara rätt till (max) 30 dagars “avlastning” per år. Har däremot familjen gott om pengar finns möjligheten att gå förbi köer och köpa denna typ av tjänster.

När en kvinna föder barn i Lettland, friskt eller funktionshindrat, och inte har möjlighet att ta hand om det kan hon lämna barnet i ett anonymt “bebis-fack” på sjukhuset. Barnet blir sedan omhändertaget och placerat. Föräldralösa funktionshindrade barn hamnar så småningom, vid 18-års ålder, i sämsta fall, på ålderdomshem om ingen vill adoptera dem.

Det finns mycket att göra, och det är mycket som behöver förändras. Vi inledde ett samarbete med socialdistrikt Riga vilket omfattar fyra barnhem med totalt ca 360 barn i alla åldrar. Dessutom bidrar vi med utrustning till de tre ålderdomshem som ingår i distriktet. Totalt ca 600 äldre men våra insatser riktar sig i först mot barnen både inom socialdistrikt Riga och  övriga landet.

Som ett första steg i det nya samarbetet ser vi att Vaggan kan hjälpa till med följande:

  • Utbildning
  • Hjälpmedel och kunskap om anpassning
  • Medicinsk utrustning
  • Leksaker
  • Kläder (speciellt skor )
  • Färgterapi

Förutom ovanstående bedriver vi en stor hjälpmedelscentral i Riga som, när det gäller mobilitetshjälpmedel, täcker hela landet. Både för barn och äldre.